St. Mary's Forane Church, Muttom

Place: Cherthala
Place Name: Cherthala
Patron: St.Mary
Parish Vicar: Rev. Fr. Cheranthuruthy Anto
Assistant Vicar1: Rev. Fr. Vadakkumchery Paul (Lijoy)
Assistant Vicar2: Rev. Fr. Kattakkakathoottu Antony (Bony)
Resident Priest 1: Rev. Fr. Palathinkal Jose
Established Year: 1023
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Mary's Forane Church, Cherthala - 688 524
Pin: 688 524
Phone: 0478-2812579
Web http://www.smcim.org/church/cherthala
Catholic Families: 1066
Catholic Population: 4397