St. Mary's Forane Church, Pallippuram


Place: Pallippuram
Place Name: Pallippuram
Patron: St. Mary
Parish Vicar: Rev. Fr. Ozhalakkattu Jose
Assistant Vicar1: Rev. Fr. Kavalippadan Varkey (Jithin)
Resident Priest 1: Rev. Fr. Painumkal Mathew
Established Year: 52
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Mary's Forane Church, Pallipuram - 688 541
Pin: 688 541
Phone: 0478 - 2552246
Catholic Families: 643
Catholic Population: 2572