St. Antony's Church, Kalayathukunnu (Pothy)


Place: Kalayathukunnu (Pothy)
Place Name: Kalayathukunnu (Pothy)
Patron: St. Antony
Parish Vicar: Rev. Fr. Kottackal Paul (Jr)
Established Year: 1954
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Antony's Church, Thalayolaparambu - 686 605
Pin: 686 605
Phone: 04829-236103
Catholic Families: 332
Catholic Population: 1601