St. Sebastian's Church, Ezhattumugham

Parish: Vettilapara
Place Name: Ezhattumugham
Patron: St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Parackal Antony(Subin)
Established Year: 1976
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Sebastian's Church, Ezhattumugham - 683 577
Pin: 683 577
Phone: 0484-2451195
Catholic Families: 101
Catholic Population: 465