Christ the King Church, Kadakkarapally

Place: Kadakkarapally
Place Name: Kadakkarapally
Patron: Christ the King
Parish Vicar: Aranjalil Paul MSFS
Established Year: 1949
Address: Rev. Fr. Vicar, Christ the King Church, Vayalar West - 688 529
Pin: 688 529
Phone: 0478-2813775
Catholic Families: 100