St. Antony's Church, Muttathiparambu

Place: Muttathiparambu
Place Name: Muttathiparambu
Patron: St. Antony
Parish Vicar: Rev. Fr. Palamoottil George (Pradeesh)
Established Year: 1922
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Antony's Church, Muttathiparambu - 688 527
Pin: 688 527
Phone: 0478-2816673
Catholic Families: 170
Catholic Population: 718