St. Joseph's Church, Mangalapuzha (Snehapuram)


Place: Mangalapuzha
Place Name: Mangalapuzha
Patron: St. Joseph
Parish Vicar: Rev. Fr. Kalapurakkal Sebastian
Established Year: 1988
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Joseph's Church, Aluva - 683 103
Pin: 683 103
Phone: 0484-2604964
Web http://www.smcim.org/church/mangalapuzha
Catholic Families: 470
Catholic Population: 1880