St. Mary's Church, Chowara

Place: Chowara
Place Name: Chowara
Patron: St. Mary
Parish Vicar: Rev. Fr. Painumkal Jose
Established Year: 1025
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Mary's Church, Chowara - 683 571
Pin: 683 571
Phone: 0484-2600842
Web http://www.smcim.org/church/chowara
Catholic Families: 390
Catholic Population: 1543