St. Joseph's Church, Karayamparambu

Parish: Karayamparambu
Place Name: Karayamparambu
Patron: St. Joseph
Parish Vicar: Rev. Fr. Kattakayam Kurian
Established Year: 1960
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Joseph's Church, Karukutty - 683 576
Pin: 683 576
Phone: 0484-6493403
Catholic Families: 500
Catholic Population: 2000