Sacred Heart Church, Thamarachalpuram


Place: Thamarachalpuram
Place Name: Thamarachalpuram
Patron: Sacred Heart
Parish Vicar: Rev. Fr. Kidangen Abraham
Established Year: 1971
Address: Rev. Fr. Vicar, Sacred Heart Church, Kizhakkambalam - 683 562
Pin: 683 562
Phone: 0484-2681585
Web http://www.smcim.org/church/thamarachalpuram
Catholic Families: 285
Catholic Population: 1250