St. John's Church, Pukkattupady

Parish: Pukkattupady
Place Name: Pukkattupady
Patron: St. John
Parish Vicar: Rev. Fr. Plackal Joy
Established Year: 1966
Address: Rev. Fr. Vicar, St. John's Church, Kizhakkambalam - 683 562
Pin: 683 562
Phone: 0484-2680597
Catholic Families: 22
Catholic Population: 88