St. Joseph's Church, Mampra


Parish: Mampra
Place Name: Mampra
Patron: St. Joseph
Parish Vicar: Rev. Fr. Nereveetil George
Assistant Vicar1: Thalian Yesudas CMI
Established Year: 1948
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Joseph's Church, Karukutty - 683 576
Pin: 683 576
Phone: 0484-2473407
Catholic Families: 560
Catholic Population: 3041