St. Antony's Church, Valluvally

Place: Valluvally
Place Name: Valluvally
Patron: St. Antony
Parish Vicar: Rev. Fr. Thekken John
Established Year: 1925
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Antony's Church, Koonammavu - 683 518
Pin: 683 518
Phone: 0484-2512796
Catholic Families: 645
Catholic Population: 2650