St. John Baptist Church, Parur South

Place: Parur South
Place Name: Parur South
Patron: St. John Baptist
Parish Vicar: Rev. Fr. Thengathara Kuriakose
Established Year: 802
Address: Rev. Fr. Vicar, St. John Baptist Church, Parur South - 682 320
Pin: 682 320
Phone: 0484-2792165
Catholic Families: 290
Catholic Population: 1450