St. Sebastian's Church, Udayamperoor (New)

Place: Udayamperoor (New)
Place Name: Udayamperoor (New)
Patron: St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Kallarackal Joseph (Joy)
Established Year: 1893
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Sebastian's Church, Nadakkavu - 682 307
Pin: 682 307
Phone: 0484-2792142
Catholic Families: 325
Catholic Population: 1450