St. Thomas Church, Josepuram


Parish: Josepuram
Place Name: Josepuram
Patron: St. Thomas
Parish Vicar: Rev. Fr. Chittinapilly Paul
Established Year: 1972
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Thomas Church, Pallipurathussery - 686 606
Pin: 686 606
Phone: 04829-210401