St. George Church, Geopuram


Place: Geopuram
Place Name: Geopuram
Patron: St. George
Parish Vicar: Rev. Fr. Kureeckal Joseph
Established Year: 1976
Address: Rev. Fr. Vicar, St. George Church, Koovappady - 683 544
Pin: 683 544
Phone: 0484-2649049